Norrmiljö i Lycksele AB har sedan 1995 bedrivit återvinningsverksamhet med Norrland som arbetsområde och kan nu även erbjuda sina tjänster till resterande delar av landet.

Med hjälp av våra mobila krossaggregat finfördelar vi material som bark, rivningsvirke, övrigt träavfall, plast, slam och trädgårdsavfall allt efter kundernas behov och skapar därigenom användbara material av ett före detta avfall.

Krossningstjänsten är kundanpassad vilket innebär att vi kommer dit returmaterialen finns oberoende på materialmängdens storlek. Vi serverar flexibla helhetslösningar för varje avfall med allt från sorteringsanvisningar, sönderdelning, siktning, metallseparering till bortforsling av färdigbearbetat material.

Kontakta oss gärna för ytterligare information och referenser.