Skogsbränslen är det returmaterial som uppstår i skogsbruket och kan bestå av bark, grot, grotstockar, stockar och stubbar vilka med fördel kan krossas och användas som biobränslen.

När materialet är förorenat av sten och grus avhjälps detta genom att man siktar materialet med en trumsikt där olika fraktioner sorteras ut var för sig efter sedvanlig krossning. I anslutning till sikten finns även en jetströmsanordning som blåser det krossade materialet vidare medan sten och grus ramlar ner i en stenfälla.