Miljöpolicy

Norrmiljö i Lycksele AB arbetar i sin återvinnigsverksamhet med att producera biobränslen av returträ.Man erbjuder även tjänster som kompostering, matjordsframställning och metallseparering.

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom kontinuerligt underhåll av våra maskiner, minimerad förbrukning av fossila bränslen och genom att tillhandahålla tjänster som i förlängningen ger miljövinster.

Med god kvalitet och gällande lagstiftning som minimikrav ska verksamheten kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete.

Miljöprogrammet skall revideras årligen tillsammans med företagets personal.